• Challenger Oy on jätehuoltolaitteita valmistava yritys, joka on toiminut jätealalla
    yli 20 vuotta!